Regulamin sklepu frankshop.pl

Regulamin obowiązuje od 26.02.2020

Informacje o sklepie
§1

Sklep internetowy działający pod adresem frankshop.pl prowadzony jest przez:

Fashionet Kamil Florencki
ul. Piłsudskiego 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
REGON - 241070293
NIP - 6292409146

Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej 6051/20122

Kontakt:
tel. 602174543
e-mail: [email protected]

Regulamin i jego akceptacja
§2

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umowne sprzedaży Klientom przez Frank Shop, za pośrednictwem sklepu internetowego frankshop.pl, towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego frankshop.pl oraz innych usług dodatkowych, świadczonych przez Frank Shop drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej frankshop.pl.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w frankshop.pl oraz skorzystanie innych usług dodatkowych, świadczonych przez Frank Shop drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej frankshop.pl (w szczególności założenie i korzystanie z Konta Klienta). Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego frankshop.pl i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na frankshop.pl (m. in. w trakcie zakładania Konta Klienta).
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem frankshop.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

Definicje
§3

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego frankshop.pl

Klient - osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym frankshop.pl (tj. zawierająca umowę sprzedaży na odległość przy pomocy strony frankshop.pl) i/lub korzystająca z Konta Klienta.

Strona - Klient lub Frank Shop (zwane łącznie Stronami).

Sprzedający/Sprzedawca - Fashionet Kamil Florencki sprzedający w sklepie internetowym frankshop.pl

Informacje ogólne
§4

 1. W ofercie frankshop.pl znajdują się oryginalne produkty marek premium, w szczególności odzież, obuwie i akcesoria (damskie, męskie i dziecięce). Dokładamy starań, aby sprzedawane przez nas produkty były szczegółowo opisane. Na stronie produktu oprócz jego nazwy, zdjęcia, ceny, informacji o rozmiarze, marce, składzie surowcowym i innych przydatnych informacji, zazwyczaj znajdziesz informację o rzeczywistych wymiarach produktu
 2. Ceny produktów umieszczone na stronie frankshop.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które określone są po wybraniu odpowiedniej formy dostawy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia oraz odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego frankshop.pl pokrywały się z aktualnymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności części lub całości towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego kwotę pieniężną należną za niedostępny produkt.
 5. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 6. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych.
 7. Korzystanie ze strony internetowej frankshop.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w zamówienia w sklepie internetowym frankshop.pl) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych wskazanych w sekcji „Wymagania Techniczne” Regulaminu.

Ochrona danych osbowych
§5

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Kamil Florencki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fashionet Kamil Florencki, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Leona Kruczkowskiego 11E/1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292409146 , REGON: 241070293 , telefon kontaktowy: + 48 602 174 543, adres poczty elektronicznej: [email protected] , zwana/y dalej Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu frankshop.pl stanowią niezbędne minimum do sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy a w przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę do informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep frankshop.pl. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i usunięcia z bazy danych - na stronie frankshop.pl. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Informacje na temat zbieranych i przetwarzanych danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności

Zamówienia
§6

 1. Zawarcie pomiędzy Frank Shop a Klientem umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego frankshop.pl (sprzedaż na odległość) odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego frankshop.pl.
 2. Dokonanie zamówienia możliwe jest poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) - zamówienie możliwe jest dla użytkowników zarejestrowanych (posiadających konto użytkownika w sklepie) oraz niezarejestrowanych (nie posiadających konta użytkownika w sklepie).
 3. Informacja udzielona przez sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy w czasie 24 godzin od jego złożenia nie zostanie odnotowany przelew w należytej wysokości.
 5. Koszty przesyłki poza granice Polski uzgadniane są indywidualnie w zależności od kraju docelowego.
 6. Klient może anulować złożone zamówienie jedynie drogą mailową, pisząc na adres [email protected] Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.

Dostawa
§7

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym frankshop.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia (forma płatności, pakowanie paczki) oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. Towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) od momentu otrzymania potwierdzenia o wpływie należnej kwoty na konto lub wybrania przez klienta sposobu płatności za pobraniem. W okresach specjalnych (czas wyprzedaży, okres świąteczny) czas wysyłki może ulec wydłużeniu.
 2. Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nieprawidłową pracą firmy kurierskiej.
 3. Zamówienie wysyłane jest na dane teleadresowe podane w formularzu zamówienia. W przypadku wysyłki na adres inny niż podany w formularzu zamówienia opcja ta musi zostać zaznaczona po zweryfikowaniu zamówienia. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe lub dane te są nieprawdziwe.
 4. Koszty przesyłek podane są podczas dokonywania zamówienia.
 5. W przypadku dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected] bądź numerem telefonu 602 174 543 w celu uzgodnienia kwoty przesyłki.

Sposoby płatności
§8

 1. Płatność za towar w sklepie frankshop.pl dokonywana jest za pośrednictwem płatności elektronicznych lub za pobraniem.
 2. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu imoje.pl, Twisto oraz PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.imoje.pl, http://www.twisto.pl oraz https://payu.pl
 3. Płatność imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909
 4. Płatność Twisto świadczona jest przez Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.
 5. Płatność PayU świadczona jest przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
 6. Jeśli Klient nie odbierze wcześniej opłaconej przesyłki, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy Fashionet oraz kosztami ponownej wysyłki towaru.
 7. Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata – bez żadnych potrąceń – zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.

Wymiana towaru
§9

 1. Klient może wymienić towar zakupiony w sklepie frankshop.pl w ciągu 90 dni od daty jego dostarczenia. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wymieniany towar należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem wymiany. Klient ponosi koszty odesłania do nas towaru. W przypadku, gdy wymiana jest wynikiem naszego błędu, koszty są pokrywane przez Frank Shop. Przesyłki odsyłane na koszt adresata nie będą przyjmowane.
 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji, nie wymiany.

Reklamacje
§10

 1. Frank Shop odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami art. 556 i nast. kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, należy odesłać go po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego pod adresem e-mail [email protected] bądź numerem telefonu 602 174 543. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych na koszt adresata.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 4. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu.
 5. Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
 6. Reklamowany towar przesłany do nas musi być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Zwrot - odstąpienie od umowy kupna
§11

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 90 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Produktu lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie podpisanego oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona po otrzymaniu nieużywanego i nieuszkodzonego Produktu – przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Wzór formularza odstąpienia od umowy (zwrotu) jest dołączany do każdego zamówienia oraz dostępny jest pod adresem: https://frankshop.pl/media/pdfs/formularz_zwrotu.pdf
 2. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z potwierdzeniem zakupu (paragon lub jego kopia).
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na koszt Frank Shop.
 5. Kwotę należną za zwracany towar wysyłamy na konto bankowe wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.
 6. W przypadku, gdy zwracany towar został wysłany na koszt sprzedawcy (przesyłka gratis lub inna promocja), kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty wysyłki.
 7. W przypadku zwrotu przez Klienta nie będącego Konsumentem zastosowanie mają regulacje z paragrafu 19 tego regulaminu.

Konto Klienta
§12

 1. Konto Klienta zarejestrowane na frankshop.pl stanowi dodatkową usługę, świadczoną przez Frank Shop na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. Można z niego zrezygnować w każdej chwili.
 2. Konto Klienta przyspiesza proces składania zamówienia w frankshop.pl oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego, takich jak:
  1. wgląd w historię złożonych zamówień (co najmniej 2 lata wstecz) oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,
  2. zapisywanie zawartości Koszyka na frankshop.pl (tj. zapisywanie w Koszyku dostępnych produktów, dodanych przez Klienta do Koszyka w trakcie wcześniejszego korzystania ze sklepu internetowego frankshop.pl przy użyciu Konta Klienta, nie kupionych jeszcze przez Klienta).

Polityka prywatności
§13

 1. Polityka prywatności sklepu frankshop.pl znajduję się pod adresem: https://frankshop.pl/polityka-prywatnosci/

Polityka cookies
§14

 1. Polityka cookies sklepu frankshop.pl znajduję się pod adresem: https://frankshop.pl/polityka-cookies/

Logi serwera
§15

 1. Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową frankshop.pl. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową frankshop.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem stroną internetową frankshop.pl

Wymagania techniczne
§16

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej frankshop.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w zamówienia w sklepie internetowym frankshop.pl), to:
  1. urządzenie komputerowe/mobilne z dostępem do internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz posiadanie aktualnego Javascript,
  4. posiadanie i podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia
 2. Frank Shop informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z powszechnie znanym ryzykiem. Aby uchronić się i zminimalizować ewentualne zagrożenia Klient powinien przede wszystkim zaopatrzyć swoje urządzenie, które łączy się z Internetem, w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Ponadto Klient powinien zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywającym obecność wirusów w wiadomościach e-mail oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego.

Prawo autorskie
§17

 1. Wszelkie prawa do strony internetowej frankshop.pl, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, logo Frank Shop oraz innych treści i elementów, przysługują Frank Shop.
 2. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej frankshop.pl lub jej części bez zgody Frank Shop.

Postanowienia końcowe dotyczące konsumentów
§18

 1. Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

Postanowienia końcowe dotyczące Klientów niebędących konsumentami
§19

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Frank Shop przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Frank Shop.
 3. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie (właściwe dla Sprzedającego).
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Frank Shop ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Klient nie będący konsumentem ma 90-dniowe prawo zwrotu tylko w przypadku gdy towar przez niego zakupiony nie jest związany bezpośrednio z działalnością firmy. W przypadku gdy taki zwrot będzie możliwy - obowiązują takie same warunki dodatkowe jak w przypadku konsumenta.
 6. Z chwilą wydania przez Frank Shop produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi, na Klienta (nie będącego konsumentem) przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem/produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu/produktów. Frank Shop nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu/produktów powstałe od przyjęcia go/ich do przewozu do wydania go/ich Klientowi przez przewoźnika.
 7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 9. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, Frank Shop wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących między przedsiębiorcami). Frank Shop ponosi wobec Klienta (nie będącego konsumentem) odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.
 10. W przypadku Klientów (niebędących konsumentami) Frank Shop może dokonać dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o stosowaniu i zmianie wzorców umownych).