Polityka Prywatności sklepu frankshop.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego frankshop.pl

Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest:
FRANKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, numer NIP 954-282-56-703

Skontaktować się z nami możesz:

 • telefonicznie: + 48 602 174 543
 • pocztą elektroniczną: [email protected]
 • drogą pocztową:
  FRANKSHOP SP Z O.O.
  ul. Piłsudskiego 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  Polska

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy frankshop.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w sekcji - DANE KONTAKTOWE - znajdujące się na dole strony.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zakres przetwarzania Twoich danych

Marketing bezpośredni, w tym profilowanie

Jeśli dokonujesz zakupów w naszym sklepie internetowym, Frank Shop przetwarza Twoje dane osobowe, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów w naszym sklepie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Ci reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej przydatne. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka).

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu:

 • imię i nazwisko Klienta
 • adres e-mail
 • adres IP
 • identyfikatory plików cookies

Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Możesz ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podnieść wygodę korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce i może powodować problemy z zalogowaniem się na Konto Klienta. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Podstawa prawna przestwarzanych danych

 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane będą do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Zarejestrowane Konto Klienta sklepu internetowego

W przypadku wyrażenia zgody i założenia Konta Klienta, Frank Shop przetwarza Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w zakładce zawierającej dane osobowe Klienta na Koncie Klienta, w celu założenia i korzystania przez Ciebie z Konta Klienta sklepu internetowego.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu:

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • adres e-mail (wymagane)
 • dane adresowe (opcjonalnie)
 • adres do wysyłki (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • w przypadku przedsiębiorców oraz w celu wystawienia faktury: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
 • historia zakupów (w tym odstąpień od umowy online)

Podanie powyższych wymaganych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia założenie Konta Klienta.
Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne.

Podstawa prawna przestwarzanych danych

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane będą do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Obsługa Klienta

W przypadku zwrócenia się z pytaniem lub prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, Frank Shop przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego zgłoszenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu:

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • adres e-mail (wymagane)
 • telefon (opcjonalnie)
 • nr konta bankowego (opcjonalnie)
 • dane dotyczące płatności
 • historia zakupów (w tym informacje dotyczące odstąpień od umowy, reklamacji)

Podanie powyższych wymaganych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia nam przyjęcie i obsługę Twojego pytania/zgłoszenia. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie telefonu uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość).

Podstawa prawna przestwarzanych danych

 • wykonanie zawartej umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane będą do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Realizacja zamówienia

W przypadku złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym, używamy Twoich danych osobowych, podanych w procesie składania zamówienia, w celu realizacji tego zamówienia, umożliwienia Ci realizacji płatności za zamówienie oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie realizacji zamówienia i dostawy.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu:

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • adres e-mail (wymagane)
 • telefon (wymagane)
 • adres ip (wymagane)
 • w przypadku przedsiębiorców oraz w celu wystawienia faktury: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
 • inny adres do wysyłki (opcjonalnie)
 • w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie)
 • date dotyczące płatności

Podanie powyższych wymaganych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
Niepodanie danych opcjonalnych, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres; niepodanie danych firmowych, uniemożliwia wystawienie faktury).

Podstawa prawna przestwarzanych danych

 • wykonanie zawartej umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane będą do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Obsługa odstąpień od umów zawartych na odległość - zwrotów

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w naszym sklepie internetowym (zwrotu), Frank Shop przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu:

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • adres e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • nr konta bankowego (opcjonalnie)
 • historia zakupów (w tym odstąpień od umowy - zwrotów)

Podanie powyższych wymaganych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia nam przyjęcie i rozpatrzenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy; niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość).

Podstawa prawna przestwarzanych danych

 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane będą do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Obsługa reklamacji

W przypadku złożenia reklamacji, Frank Shop przetwarza Twoje dane osobowe podczas obsługi złożonej reklamacji.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu:

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • adres e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • nr konta bankowego (opcjonalnie)
 • historia zakupów (w tym reklamacji)

Podanie powyższych wymaganych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia nam przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu reklamacji; niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu reklamacji).

Podstawa prawna przestwarzanych danych

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami art. 556-576 kodeksu cywilnego]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane będą do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Wystawianie faktur

W przypadku wystawienia faktury/noty, Frank Shop przetwarza Twoje dane osobowy w celu wystawiania dokumentu księgowego.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu:

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • nazwa firmy i NIP (wymagane w przypadku przedsiębiorców)
 • adres e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)

Podanie powyższych wymaganych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia nam wystawienie faktury/noty. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby wysłania dokumentu księgowego).

Podstawa prawna przestwarzanych danych

 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane będą do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

W przypadku wyrażenia zgody, Frank Shop przetwarza Twoje dane osobowe w celu wysyłania Tobie informacji handlowych pocztą elektroniczną.

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu:

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • adres e-mail (opcjonalnie)

Podanie powyższych wymaganych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia nam przesyłanie Tobie informacji o najnowszych kolekcjach oraz promocjach w naszym sklepie internetowym.

Podstawa prawna przestwarzanych danych

 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane będą do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Twisto.pl - Kup teraz, Zapłać później

W przypadku wybrania opcji “Kup teraz, zapłać póżniej”, Frank Shop przetwarza i przekazuje Twoje dane serwisowi Twisto.pl w celu realizacji dyspozycji płatności odroczonej.

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) FRANKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, numer NIP 954-282-56-70 (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://frankshop.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twojego zamówienia lub innych usług, które dla Ciebie świadczymy w naszym sklepie – operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym dla nas usługi kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, itp.

Poniżej możesz zapoznać się z podmiotami/grupami odbiorców, którym udostępniane będą Twoje dane osobowe:

 • nasi pracownicy - dostęp do Twoich danych mają pracownicy/współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych,
 • operatorzy płatności - jeśli dokonasz zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane, niezbędne do dokonania danej płatności, otrzyma wybrany przez Ciebie operator płatności,
 • firma kurierska - jeśli dokonasz zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane, niezbędne do doręczenia Ci przesyłki, otrzyma wybrana przez Ciebie firma kurierska,
 • dostawcy usług informatycznych i technicznych - dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej, systemów informatycznych i sprzętu/infrastruktury technicznej,
 • dostawcy usług marketingowych - jeżeli wyrazisz na to zgodę, dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi o charakterze marketingowym, w tym w zakresie wysyłania drogą elektroniczną naszych informacji handlowych (np. newsletter), profilowania i badania poziomu satysfakcji klientów,
 • dostawcy innych usług - dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, doradcze itp.)

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klienta.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klienta.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Jeżeli cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych przez Frank Shop,
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Frank Shop,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dziecku usług społeczeństwa informacyjnego

W takim przypadku Frank Shop ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, chyba że wystąpi jeden z wyjątków, określony przepisami prawa. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Prawo do ograniczenia przetwarzanie danych

Masz prawo żądać, żeby Frank Shop ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Frank Shop sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie danych przez Frank Shop jest niezgodne z prawem (gdy wolisz, żeby Frank Shop ograniczył wykorzystanie Twoich danych, zamiast je usuwać)
 • Frank Shop nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe można przetwarzać (z wyjątkiem przechowywania) jedynie za Twoją zgodą lub jeśli wystąpi określony w przepisach powód dalszego takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Frank Shop

Masz prawo do zgłoszenia – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez Frank Shop Twoich danych osobowych z uwagi na uzasadniony interes Frank Shop (w tym profilowanie). W takim przypadku Frank Shop zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wystąpią ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec przyczyn sprzeciwu lub jest to potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

 • Masz także prawo do zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez Frank Shop Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym na potrzeby profilowania i/lub badania poziomu satysfakcji klientów. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
 • Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów w naszym sklepie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Ci reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej przydatne. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka).

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz). Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Prawo do przenoszenia danych

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że Frank Shop przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.